Voorwaarden Timmermanlunchbox.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Heilijgers georganiseerde wervingscampagne, ter promotie van de website www.timmermanlunchbox.nl

Actieperiode:

Januari t/m 31 maart 2020

Hoe winnen:

Eenieder van 18 jaar of ouder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de actie via www.timmermanlunchbox.nl en zijn/haar gegevens achterlaat, ontvangt een Timmerman Lunchbox.

 

Deelname actie

 1. Deelname aan de actie is kosteloos
 2. Er zijn 100 lunchboxen beschikbaar. Op is op.
 3. Deelname vindt plaats wanneer je op timmermanlunchbox.nl het inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder.
 4. Alleen timmerlieden of timmerlieden in opleiding kunnen meedoen aan de actie. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het LinkedIn-profiel of een CV.
 5. Medewerkers van Heilijgers zijn uitgesloten van deelname.
 6. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn binnen 100 km autoweg van Amersfoort.
 7. Heilijgers is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 8. Gebruik van de ter beschikking gestelde lunchbox is voor rekening en risico van de winnaar. Heilijgers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik.
 9. Heilijgers is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de lunchbox. In het geval dat de inschrijver, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden lunchbox niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de inschrijver de lunchbox op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Heilijgers kan niet aansprakelijk worden gesteld als de lunchbox niet wordt afgehaald of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 10. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens

 1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. Heilijgers mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Heilijgers nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Heilijgers is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Heilijgers kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Heilijgers per e-mail via: info@heilijgers.nl.